2013 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis

04. Užupis - seniausias Vilnius?Video pasakojimų ciklo "Pažink Vilnių" ketvirtoji dalis "Užupis - seniausias Vilnius?".
Pasakojime aptariama alternatyvi įprastajai Vilniaus įsikūrimo ir vystymosi teorija, kurią XX a. pradžioje išplėtojo Vilniaus universiteto rektorius, menotyrininkas Marianas Morelowskis. Pasakojime sužinosite, kad prieš pastatant miesto gynybinę sieną miesto struktūra buvo ne pietų - šiaurės kryptimis, kaip dabar, o rytų - vakarų. O pagrindinė miesto aikštė buvo ne dabartinės Rotušės aikštės vietoje, bet tarp dabartinių Švarco ir Šv. Jonų gatvių.
Plačiau apie M. Morelowskio veikalą "Užupis - seniausiasis Vilnius" galima pasiskaityti Jūratė Markevičienės straipsnyje "Pamiršta hipotezė arba Vilniaus miesto sandara XIV-XV amžiuje" (ISSN 1392-1002. Menotyra. 2002. Nr. 3(28)).

2013 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

03. Lentvaris - XX a. pradžios pramogų kompleksas


Video pasakojimų ciklo "Pažink Vilnių" trečioji dalis "XX a. pr. vilniečių pramogų kompleksas".
Pasakojime aptariama Lentvario, dvaro ir jo savininkų istorija, nurodomi dvaro rūmų ir parko architektai. Papasakojama, kaip XX a. pr. būdavo leidžiamas laisvalaikis, kokias pramogas savo svečiams pasiūlė grafas Vladislovas Tiškevičius. Prisimenama garsioji kavinė "Rivjera", teatras, žirgynas, parkas, medinis viešbutis, kuriame savo vestuves švęsdavo turtingi Vilniaus žydai.

2013 m. kovo 30 d., šeštadienis

02. Žaliasis tiltas.Video pasakojimų ciklo "Pažink Vilnių" antroji dalis "Žaliasis tiltas".
Pasakojime aptariama Žaliojo tilto istorija, prisimenant pirmąjį tiltą su mūrinėmis atramomis, pastatytą Ulricho Hozijaus, nesėkmingą inžinieriaus Giovanni Fredianni bandymą pastatyti pirmąjį pasaulyje net 73 metrų tarpatramio statinį, Nikolaj Beleliubskij suprojektuotą įspūdingą metalo konstrukcijų tiltą. Paminima, kada tiltas pirmą kartą pavadintas Žaliuoju.

2013 m. kovo 29 d., penktadienis

Kitas pasakojimas bus apie Žaliąjį tiltą

1919 metų atvirukas | Vilniaus Žaliasis tiltas ir šv. Rapolo bažnyčia (asmeninė kolekcija)
Žaliojo tilto istorija siekia net XIV a. Tiltas, kuriuo einame ar važiuojame dabar pastatytas tik 1952-aisiais metais. Iki tol jis daug kartų keitė išvaizdą, nes nuolat buvo deginamas, griaunamas ledonešių ir potvynių... Savo pasakojime aptarsiu kaip jis atrodė skirtingais laikmečiais ir kokios istorinės aplinkybės įtakojo išvaizdos pasikeitimus.

2013 m. kovo 19 d., antradienis

01. Vilniaus barokas.Video pasakojimų ciklo "Pažink Vilnių" pirmoji dalis "Vilniaus barokas".
Pasakojime aptariamas baroko formavimasis Vilniuje, jo laikmečiai, įtakos, stilistika. Atkreipiamas dėmesys į Vilniaus sąsajas su Italijos miestais kultūra, bet kartu pažymima, kad Vilniuje barokas įsiterpė į viduramžišką gatvių tinklą, pakeisdamas tik miesto siluetą, bet ne struktūrą.

1915 Senasis Vilnius
1915 metų atvirukas | Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. (asmeninė kolekcija)
     

2013 m. kovo 13 d., trečiadienis

Pirmasis video pasakojimas jau netrukus...

1916 metų atvirukas: šv. Kazimiero bažnyčia - pirmoji barokinė Vilniaus šventovė / asmeninė kolekcija /
Pirmajame pasakojime supažindinsiu su Vilniaus baroku. Pabandysiu paaiškinti, kodėl būtent baroko laikotarpis suformavo dabartinį miesto vaizdą, kodėl Vilnius tapo barokiniu miestu su viduramžiška gatvių struktūra ir kodėl jis taip dažnai pavadinamas itališkiausiu miestu į šiaurę ir rytus nuo Alpių...